Mimarlık

 

Araştırma Projeleri:

Proje No

Proje Kodu

Proje Adı (Tamamlanan Projeler)     

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar

Destekleyen Kuruluş

Yılı

Bağlantı

1

NKUBAP.00.18.AR.14.0

Tekirdağ Sahilinin Mekânsal Açıdan İncelenmesi Ve Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

[Yürütücü] Dr. Öğretim Üyesi Meltem ÖZÇAKI

NKÜBAP

2016

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/1948

2

NKUBAP.00.18.AR.15.03

Kent Merkezindeki Yerleşme Alanlarinda Suç Korkusu Ve Çocuğun Serbest Hareket Hakki

[Yürütücü] Dr. Öğretim Üyesi Okşan TANDOĞAN

NKÜBAP

2017

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/1948

3

NKUBAP.08.GA.16.050

Biyoplastik: Mimarlıkta Deneysel Bir Biyomorfoloji

[Yürütücü] Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR

[Araştırıcı] Prof. Dr. Murat ATEŞ 

[Araştırıcı] Öğr. Gör. Ahmet BAL

[Araştırıcı] Şermin ŞENTÜRK

 

NKÜBAP 2017 http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2528