Mimarlık

                                                                                                                                                              fotoğraf: karisikicecek.blogspot.com

Mimarlık Bölümü;  yenilik ve teknolojik gelişim, etik ve estetik değerler, doğal kaynakların korunması, çevre duyarlılığı, tarihi mirasın korunması kapsamında araştırmacı ve eleştirel düşünmeyi amaç edinen bir mimarlık eğitimi sunarak öğrencilerinin çok yönlü gelişmelerini öngörür. Program etkin okuma ve yazma, eleştirel düşünme, ifade biçimleri, araştırma, tasarım, takım çalışması becerileri kazanmış, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte yetkin mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümün amacı, eğitimde evrensel ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin; çevresel etkenleri ve özdeğerlerini gözeten, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip mimarlar ve akademisyenler yetiştirmektir. Bölüm, mimarlık eğitiminde yaratıcı pedagojilere ağırlık veren yenilikçi ve dinamik vizyona sahiptir. ”Mimar adaylarının bu bölümden; kuram, tasarım, uygulama, mesleki etik bilgi ve becerisini kazanmış; disiplinler ve kültürlerarası işbirliği kurabilen mimar ve uzman mimarlar olarak yetişmesi ve diğer yandan mimarlık temel alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisi kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda; 

·        Çevre Duyarlılığı ve Doğal Kaynakların Kullanımı;

Gelişen teknoloji ve değişen uygulamalar, nüfus artışı ve buna bağlı kaynakların kullanımı alanında yaşanan sorunlar, mimarlık alanındaki tüm üretimlerin de çevre ve doğal kaynakların korunması konusunda duyarlılık oluşturmaktadır. Tasarımdan uygulama sürecine, tüm aşamalarda alınan kararlar, doğal kaynakların kullanımı ve çevre duyarlılığı ile doğrudan ilişkili olmaktadır. Mimarlık eğitiminde kamu ve toplum yararı çevre duyarlılığı bilinci, kazanmış, fiziksel çevreyi şekillendiren bileşenleri irdeleme becerisinde, tasarımda doğal kaynakların kullanımı konusunda yeterlilik kazanmış mimar adayları yetişmesi amaçlanmaktadır.

·        Yenilikler ve Teknolojik Gelişim;

Teknolojik gelişim yaşantımızı ilgilendiren tüm alanları etkilemekte ve yönlendirebilmekte, yeni mekânsal ihtiyaçlara veya gerekliliklere yol açmaktadır. Mimarlık meslek eğitiminde gerek mekânsal organizasyonun güncel koşullarla değerlendirilmesi, gerekse malzeme seçimi vb konularında önemli noktalar olmaktadır. Mimarlık eğitiminde yeniliklerin ve teknolojik gelişimi özümseyen, bunları mimarlık hizmetlerine aktarma becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

·        Etik ve Estetik Değerler;

Programda; çevre duyarlılığı ve doğal kaynakların kullanımında gerekli ve yeterli donanımda, tarihi ve kültür mirasın korunması, yaşatılmasında ulusal ve uluslar arası deneyim ve standartları gözeten, yenilikler ve teknolojik gelişimlere ayak uyduran, etik ve estetik değerlerin dikkate alındığı mimari tasarım ve uygulamaları yapma becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. 

·        Tarihi Mirasın Korunması ve Yaşatılması;

Tarihi değerlerin korunması ve sürekliliğin sağlanması kültür mirasının geleceğe taşınmasında önemlidir. Tarihi ve kültür mirasının uluslararası standartlarda korunması kapsamında yapılacak araştırma ve uygulama konularında mimarlık meslek alanının oldukça önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Mimarlık programında öğrencilerin tarihi mirasın korunması ve yaşatılması kapsamında evrensel kurallar ve değerleri gözeten bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.