Mimarlık
 
 

Akademik Kadro:

Doç. Dr. Esen Gökçe Özdamar

Dr. Öğretim Üyesi Meltem Özçakı

Dr. Öğretim Üyesi Okşan Tandoğan

Dr. Öğretim Üyesi Timur Kaprol

Öğr. Gör. Zübeyir Batur


    Doç. Dr. Esen Gökçe Özdamar

Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Mimari Tasarım alanında Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. Serbest mimar olarak çeşitli mimari ofislerde çalıştıktan sonra Viyana Teknik Üniversitesi'nde Evrensel Tasarım konusunda sertifika aldı. Delft Teknik Üniversitesi'nde bağımsız araştırmacı olarak bulundu. Uluslararası mimarlık ve tasarım yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.

    Dr. Öğretim Üyesi Meltem Özçakı

Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalıştı. Mimari tasarım alanında çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Tarihi Yarımada, kentsel dönüşüm konularında çalışmaları vardır. Uluslararası ve ulusal sempozyumlarda bildirileri, yayınları ve ödülü bulunmaktadır.

   Dr. Öğretim Üyesi Okşan Tandoğan

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Planlama Programı’nda, Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Programı’nda tamamladı.Çeşitli peyzaj projelerinde serbest olarak ve şehircilik bürolarında çalıştı. Uluslararası ve ulusal sempozyumlarda bildirileri, yayınları bulunmaktadır.

  Dr. Öğretim Üyesi Timur Kaprol

Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Bilim Dalında Yüksek Lisans, Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programında Doktora yaptı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sırasında bir dönem serbest mimar olarak mimarlık ofislerinde çalıştı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümünde Araştırma görevlisi olarak, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Yrd.Doç.Dr.  olarak görev aldı. Mimari Tasarım, Tarihi Çevre, Mimarlık Tarihi ve İç Mekân konularında çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslar arası Sempozyumlar da Bildirileri, Ulusal ve Uluslararası kitaplarda bölüm yazarlıkları, Ulusal yarışmalarda Jüri üyeliği, raportörlük görevi , Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Editörlük, Bilimsel Kurul Üyelikleri, Düzenleme Kurulu Üyelikleri, Ulusal ve Uluslar arası Workshopları, Bilimsel Dergilerde Hakemlikleri, toplumsal içerikli mimari tasarım çalışmalarında Başkanlıkları, Bilirkişilik görevleri, Bursa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Oda Meclisi Üyeliği, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Bilimsel Araştırma Projelerinde üye ve yönetici görevleri vardır. Görev aldığı Üniversitelerde Mimarlık Tarihi, Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlıklarında,  Trakya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeliğinde bulundu. 

  Öğr. Gör. Zübeyir Batur

2001 yılında İktisat fakültesini bitirdikten sonra, aynı yıl Bremen Üniversitesi Mimarlık Fakültesine başladı.2007 yılında yüksek lisansını aynı okulda bitirip Dipl.İng. ünvanını aldı.Kendine ait bir ofis kurarak  mesleğini 2013 yılına kadar icra etti. Almanya’nın bir çok şehrinde bir çok inşaata imza attı. Koblenz Üniversitesinde Master yaptı. Daha sonra Bremen Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 3 dönem eğitimine devam ederken Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Türkiye de özel sektörde işe başladı. Doktora çalışmalarına devam etmektedir.