Mimarlık

Tarihçe

Mimarlık Bölümü, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne bağlı olarak 2013 yılında kurulmuştur. 

 

 Fakültemizin  kuruluş amacı ya da misyonu;  çağdaş, özgür, akademik ve profesyonel bilgi  birikimine dayalı eğitim - öğretim anlayışı içinde çevre, planlama, tasarım ve sanatsal  alanlarda faaliyet gösteren, ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışabilen, gelişime açık,  girişimci, eserlerini özgün bir şekilde sunabilen ve ekip çalışmasına yatkın bireyler  yetiştirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda;  doğa, planlama,tasarım kavramları ile  bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek ulusal kalkınmaya destek olan yaratıcı,  paylaşımcı kadroları oluşturmak ve desteklemek, bilime ve sanata uluslararası düzeyde  katkıda bulunacak araştırmalar yapmak, gerekli alt yapıyı hazırlayarak bu araştırmaları  yürütecek kadroları yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak fakültemizin diğer  amaçları arasındadır.

 

 Fakültemizin vizyonu; bilimsel mükemmelliği yakalamış, alanında kaliteli öğretim elemanı  ve öğrencileri bulunduran, planlama, tasarım ve sanatsal gelişmeleri yakından takip eden,  bölgesel anlamda öncü, ulusal anlamda tercih edilen, uluslararası anlamda yarışabilen  araştırma ve eğitim birimleri arasında yer alan öncü fakültelerden biri olmaktır. Bu hedef  doğrultusunda; çağdaş bir fakülte olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde toplum yararına,  fiziksel planlama, mekan tasarlama, bilim, teknoloji ve sanatsal çalışmaları yapmak,  öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek, Tekirdağ ve bölgemiz başta olmak üzere  ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite sanayi ve toplum  işbirliğini sağlamada öncü bir fakülte olmaktır.